Schenken bij testament

Hoewel het nadenken over de periode dat wij er niet meer zijn is zeker niet een onderwerp dat ons dagelijks bezig houdt, is het belangrijk genoeg om er even bij stil te staan.Door het Missieburo Roermond op te nemen in uw testament zorgt u ervoor dat het werk van de stichting ook na uw overlijden kan doorgaan. Ook na uw leven kunt u heel veel voor uw medemens betekenen. Dit kan door een legaat of door het Missieburo Roermond op te nemen als erfgenaam.


Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met het Missieburo Roermond. Onze medewerkers willen u graag helpen.

De twee belangrijkste vormen van nalaten zijn de volgende:

In uw testament kunt u één of meerdere personen of organisaties als erfgenaam benoemen, bijvoorbeeld De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (Missieburo Roermond is de werknaam van de stichting). Iedere begunstigde ontvangt een aandeel in de erfenis. U geeft zelf aan welk percentage ieder van hen ontvangt. Deze percentages mogen verschillen. U kunt er ook voor kiezen één persoon of organisatie als enige erfgenaam te benoemen.

Een andere mogelijkheid is een legaat na te laten. Een legaat is een geldbedrag en/of een specifiek voorwerp (bijvoorbeeld € 5.000,- , uw huis of een kunstwerk dat u aan een persoon of organisatie nalaat.


Om het Missieburo Roermond te benoemen in uw testament zijn, dient u de volgende gegevens te vermelden:

De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond (werknaam Missieburo Roermond), statutair gevestigd te Roermond en kantoorhoudend op Neerstraat 49, 6041 KB Roermond.

De Kerkelijke Stichting Missiebureau Bisdom Roermond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Roermond als onderdeel/kerkelijke van het Bisdom Roermond KvK nr 302 69 644.