Mgr. Feronfonds

De afgelopen eeuwwisseling heeft een nieuw tijdperk ingeluid, dat voor ons allemaal gevolgen heeft. Grenzen vervagen, afstanden vormen geen belemmeringen meer. Door de nieuwe ontwikkelingen op technologisch en wetenschappelijk gebied lijkt bijna alles mogelijk te worden. De ontwikkelingen dwingen ons tot een andere kijk op zaken. Voor ons gaat niet alleen een wereld van nieuwe mogelijkheden open, er wordt tevens een veel grotere verantwoordelijkheid van ons gevraagd. Dit millennium vraagt dus om een nieuwe aanpak op allerlei gebied. Ook in onze hulp aan landen in het zuiden.

In het voetspoor van mgr. Feron wil het Missiebureau Roermond het missie- en ontwikkelingswerk vernieuwen met het mgr. Feronfonds. Mgr. Frans Feron uit Geleen (1896-1958) was vicaris-generaal van het bisdom Roermond. Geconfronteerd met de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen uit zijn tijd, werd hij vernieuwer van het missionaire élan in Limburg. Tegenwoordig zamelt het Mgr. Feronfonds geld in dat niet aan projecten in het zuiden wordt gegéven, maar geleend. Ook de inleggers geven hun geld niet, maar lenen het aan het fonds.

- Er is maar één wereld, waarop wij allemaal samen leven.
- Gelijkwaardige partners in plaats van donor/ontvanger-verhoudingen.
- Met elkaar afspraken maken, die bindend zijn.
- Investeren waar het kan, doneren waar het moet.


Hoe werkt het?

Het betreft altijd projecten die ingediend en/of goedgekeurd zijn door een katholieke missiebisschop en die door externe deskundigen getoetst zijn op haalbaarheid en rentabiliteit. Met de ontvangende partij worden de voorwaarden overeengekomen waaronder de lening verstrekt wordt. Dit is een zakelijke overeenkomst die voor alle betrokken partijen bindend is. In de overeenkomst komen zaken zoals rente, duur van de lening en terugbetaling aan de orde.

Wat betekent het Mgr. Feronfonds voor u?

Door deel te nemen aan het Mgr. Feronfonds investeert u in de Missie, in de toekomst van mensen. U helpt plaatselijke kerken in de traditionele missielanden zelfstandig te worden en het gat tussen de arme en rijke landen te dichten.

Projecten:

Bouw studentenflat Cape Coast>>

Renovatie bisdompand Paramaribo>>

Kweekvijvers Spirulina>> (Taal: Frans)

Meedoen?

Wilt u het Mgr. Feronfonds steunen? Dat kan. Maak dan gebruik van de 'link' Direct Doneren. Alvast heel hartelijk bedankt!

Wilt u meer informatie over het Mgr. Feronfonds? Neem dan contact op met het Missieburo Roermond.

Missieburo Roermond
Het Mgr. Feronfonds
Postbus 198
6040 AD ROERMOND

T: 0475-386880
E: missieburo@bisdom-roermond.nl of info@missieburo.nl

U kunt ook het onderstaande formulier invullen en verzenden.