Commissies

Het Missieburo Roermond wordt ondersteund door verschillende commissies.De Communicatiewerkgroep geeft advies bij opzetten van promotieactiviteiten. In deze commissie worden verschillende "disciplines" vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen verschillende aspecten van de promotieactiviteiten worden besproken. Worden alle doelgroepen bereikt? Doorkruisen de activiteiten andere campagnes?
De Projectencommissie beoordeelt aanvragen die door het Missieburo in behandeling genomen kunnen worden. Alle leden van deze commissie hebben ervaring in één of meerdere missielanden of hebben ervaring met het begeleiden van projecten in de Missie (het Zuiden). Niet alleen wordt de haalbaarheid van het project besproken. Ook worden de politieke en economische omstandigheden van het gebied waar het project zal worden uitgevoerd besproken.