Bureau

Dienst Hoofd:
Vicaris V. Goulmy

Directeur:
Mw. Elianne van den Heuvel

Hoofd Projecten:
vacant

Administrateur:
Administratie Bisdom Roermond

Vrijwilligster:
Mw. Eda Banens-Effendi

Vrijwilligster:
Mw. Wies Hamstra-Janssen

Vrijwilligster:
Mw. Linda Klumpkens-Heijnders