Bestuur

Voorzitter:
Vicaris V. Goulmy

Secretaris:
Dhr. J. Pluymaekers

Penningmeester:
Dhr. J.M.W.M. Pfennings

Lid:
Dhr. E.R.C.J. Luijten
Dhr. J.W.G. Herberichs
W.E.H. C. Martinez Celis

Notuliste:
Mevr. W. Hamstra-Janssen

De laatste nieuwsbrief van dit jaar.

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar is er aandacht voor de Regionale Startdag van de Vastenactie en staan twee gerealiseerde projecten in de schijnwerpers. U kunt de nieuwsbrief hier downloaden>>.
Namens het hele team op Missiebureau wensen wij u een Gezegend Kerstmis en een liefdevol nieuw jaar toe.
13-12-2018

Nieuwe bisschop Roermond


Paus Franciscus heeft deken Harrie Smeets (57) van Venray benoemd tot bisschop van Roermond. Dat is woensdag 10 oktober om 12.00 uur gelijktijdig in Rome en Roermond bekend gemaakt. Smeets volgt bisschop Frans Wiertz op, die vorig jaar december terugtrad vanwege het bereiken van de 75-jarige leeftijd. De wijding van Mgr. Smeets tot bisschop is onder voorbehoud voorzien op zaterdag 8 december in de kathedraal in Roermond.
11-10-2018

Noodhulp Sulawesi


De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept via de bisdommen parochies op om zondag 14 oktober een extra collecte te houden voor het door een aarbeving en een tsunami getroffen Sulawesi. De opbrengst is bestemd voor directe noodhulp die door de ter plekke wonende zusters FDNSC (dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart) wordt gegeven aan de bevolking van Palu.
11-10-2018