Adoptieprogramma wordt uitgebreid!Naar aanleiding van een bezoek van Bisschop Prasad Gallela, Bisschop van het Bisdom Cuddapah (India) wordt het Adoptie-/sponsorprogramma van het Missieburo Roermond uitgebreid met een nieuw project "Sponsorship Program Diocese Cuddapah". Hiermee worden Dallit kinderen via het Adoptieprogramma van onze stichting gesteund.


Bisschop Prasad Gallela heeft bij zijn bezoek aan ons bisdom gesproken met medewerkers van het Missieburo. In dit gesprek heeft hij uitgebreid gesproken over de huidige situatie waarin Dallit kinderen verkeren. Het merendeel van deze bevolkingsgroep (de Dallits) leeft onder de armoedegrens van 2 USD per dag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze kinderen gevangen zitten in deze schrijnende situatie. De bisschop en zijn staf zijn van mening dat o.m. door goed onderwijs de kinderen uit deze verschrikkelijke situatie bevrijd kunnen worden. Daarom staan de opvang, de verzorging en het onderrichten van deze zeer kwetsbaren centraal in het pastoraal plan van het bisdom. De financiële middelen die de bisschop ter beschikking staan zijn echter te beperkt om dit project tot een goed einde te brengen. Er moet hulp van buiten komen. In de hoop hiervoor een oplossing te vinden heeft hij zich dan ook tot het Missieburo Roermond gericht. Via het adoptieprogramma willen wij graag de Dallit kinderen in het Bisdom Cuddapah ondersteunen. Maar zonder uw hulp zal dat niet gaan. Wilt u een kind uit het Bisdom Cuddapah ook een toekomst bieden of wilt u meer informatie over dit programma, neem dan z.s.m. contact op met het Missieburo Roermond. Één van onze vrijwilligsters zal u graag te woord staan! Alvast heel hartelijk bedankt!


Geplaatst op: 11-05-2017


« Vorige pagina