Vastenactie 2017

Eilanden van Hoop in San Salvador

Hoe breng je licht in de uitzichtloze sloppenwijken van San Salvador?
Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van geweld en haat als er nauwelijks alternatieven zijn?
Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de landelijke Vastenactie Startdag
op 12 november in Utrecht. Het thema van de campagne in 2017 is ‘Eilanden van Hoop‘.Foto impressie van de Nationale Startdag>>

Campagneproject 2017>>

Pelgrimstocht 2017>>

Eigen doelen:

Nepal: Jeugdkring Chrisko (Parkstad)