Sponsoring

Geld maakt gelukkig


Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs, slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien kinderen in het zuiden op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missiebureau Roermond een financieel adoptieprogramma aan.

Kindsponsoring

  • Voor € 20,- per maand kunt u een kind financieel adopteren.
  • Uw bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van dit kind. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
  • U ontvangt persoonlijke gegevens over 'uw' adoptiekind en eens per jaar een rapportage.
  • Het adoptieprogramma loopt door tot het moment waarop de kinderen op eigen benen kunnen staan (ca. 12 jaar) of tot het moment waarop u tot beëindiging beslist.
  • Landen waar het. Adoptieprogramma actief is zijn: Brazilie, Cambodja, Chili, India, Indonesie, Oeganda en Pakistan
  • Uw bijdrage is bij de belasting aftrekbaar. Wij informeren u graag hierover.
  • Het contact verloopt via afdeling adoptie van het Missieburo.
Bekijk een filmpje van St. Noa's Family, een tehuis in Oeganda dat via het adoptieprogramma ondersteund wordt>>


Collectiefsponsoring

Het is ook mogelijk om het kinderadoptieproject in het algemeen of éénmalig te steunen. Uw bijdrage komt dan ten goede aan het kindertehuis en niet aan één specifiek kind. De hoogte van die bijdrage kun u zelf invullen. Ook kunnen groepen, scholen of bedrijven één of meer kinderen adopteren.


Terug naar de vorige pagina
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager: *
Voorletters * + tussenvoegsel:  
Geslacht: Man  Vrouw
Straat + huisnummer: *  
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Email: *
Geboortedatum: *

Sponsorvorm
Ik kies voor:
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Jongen   Meisje   Geen voorkeur
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Brazilie   Cambodja   Chili   India
 Indonesie   Oeganda   Pakistan
Ik ben al sponsor:

Kinderadoptie
Ik wil eenmalig doneren per online iDeal betaling
Hoeveel wilt u doneren? *   €
Ik wil structureel doneren
Hoe vaak wilt u doneren?  eenmalig   per maand   per kwartaal   per half jaar   per jaar
Gewenst bedrag (per keer)   €
Hoe wilt u betalen  Automatische Incasso    Acceptgiro
Rekeningnummer (IBAN)  (machtiging bank- of girorekening)

Overig
Aanleiding bezoek site: via  advertentie   folder
 kennissen   informatiedag   anders
Anders, namelijk: