Doneer nuUw hulp is geen druppel op een gloeiende plaat! In veel ontwikkelingslanden zijn mensen dagelijks actief om de wereld een beetje beter te maken. Ze zorgen voor directe opvang, eten en drinken, en onderwijs voor kinderen. Ze bieden directe hulp waar mensen het slachtoffer worden van natuurgeweld of hongersnood. Ze zorgen voor pastorale hulp voor armen, zieken of ouderen. Het Missiebureau ondersteunt het werk van deze mensen van harte. Samen met hen werken we aan een wereld waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft.

Steun ons via de online collectebus van het Missiebureau