Sponsoring PriesterstudentenOok in missielanden, waar ook ter wereld, is er over het algemeen een groot tekort aan priesters. Een goede vorming en opleiding is zeer belangrijk. De exploitatie van groot-seminaries is dan ook een grote zorg voor de locale bisschop.

Veel diocesen maken gebruik van een interdiocesaan groot-seminarie om de kosten zo laag mogelijk te houden. Een ander voordeel is dat men zo ook de kwaliteit van het onderwijs en vorming op een hoog peil kan houden. De priesteropleidingen worden gesteund door de H. Stoel en de diocesen. Van de seminarist wordt ook een eigen bijdrage (naar vermogen) verwacht.

Vaak komen de seminaristen uit zeer arme gezinnen, die geen grote bijdrage aan de studie van hun zoon kunnen geven. Het Missieburo Roermond wil deze seminaristen bij hun studie financieel bijstaan. Via het adoptieprogramma voor priesterstudenten in de Missie kunnen deze kandidaten geholpen worden.

Wilt u bijdragen aan de studie van een seminarist? Dan kan dat via het adoptieprogramma. Voor € 23 per maand kunt u een seminarist helpen bij zijn studie. Wilt u meer informatie over dit programma, neem dan contact op met één van de medewerk(st)ers of vrijwilligsters van het Missieburo. Zij zullen u graag te woord staan. U kunt ook het onderstaand formulier invullen en naar ons versturen. De oogst is groot, maar het aantal werkers-in-het-veld nog te gering.

Alvast heel hartelijk dank!
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager: *
Voorletters * + tussenvoegsel:  
Geslacht: Man  Vrouw
Straat + huisnummer: *  
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Email: *
Geboortedatum: *

Sponsorvorm
Ik kies voor:
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Jongen   Meisje   Geen voorkeur
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Brazilie   Cambodja   Chili   India
 Indonesie   Oeganda   Pakistan
Ik ben al sponsor:

Kinderadoptie
Ik wil eenmalig doneren per online iDeal betaling
Hoeveel wilt u doneren? *   €
Ik wil structureel doneren
Hoe vaak wilt u doneren?  eenmalig   per maand   per kwartaal   per half jaar   per jaar
Gewenst bedrag (per keer)   €
Hoe wilt u betalen  Automatische Incasso    Acceptgiro
Rekeningnummer (IBAN)  (machtiging bank- of girorekening)

Overig
Aanleiding bezoek site: via  advertentie   folder
 kennissen   informatiedag   anders
Anders, namelijk: