Direct Doneren

Food for Work (Niger)Uw hulp is geen druppel op een gloeiende plaat! Met uw bijdrage kunnen mensen geholpen worden in gebieden die niet door de grote internationale hulporganisaties bereikt kunnen worden. Deze projecten worden door de locale kerkelijke netwerken uitgevoerd onder de supervisie van het plaatselijke bisdom.

Alleen hulpaanvragen die door de locale (katholieke) bisschop zijn goedgekeurd kunnen in behandeling genomen worden. Alle financiële bijdragen gaan via het bisdom of via een door de bisschop aangewezen organisatie of instelling, die verantwoordelijk is voor de eindrapportage aangaande de besteding van alle ontvangen gelden.

U kunt ons hierbij helpen. Vul het onderstaande formulier in en druk op verzenden.

Vanzelfsprekend kunt u ook gebruikmaken van telebankieren. Als gevolg van de nieuwe SEPA bepalingen (bij het gebruik van IBAN) worden uw adresgegevens niet vermeld bij de overboeking. Om uw gift goed te kunnen registreren en om u later op de hoogte te kunnen houden van het project, dat u met uw bijdrage heeft gesteund, verzoek ik u vriendelijk bij de mededelingen uw postcode en huisnummer te vermelden. Dank voor de medewerking en alvast heel hartelijk bedankt voor uw steun en vertrouwen! 

Uw persoonlijke gegevens
Achternaam: *
Voorletters * + tussenvoegsel:  
Geslacht: Man  Vrouw
Straat + huisnummer: *  
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Email: *
Geboortedatum: *

Uw donatie
Ik wil het Missieburo eenmalig steunen per online iDeal betaling
Hoeveel wilt u doneren? *   €
Ik wil het Missieburo (structureel) steunen via een machtiging
Hoe vaak wilt u doneren? * eenmalig    per maand    per kwartaal    per half jaar    per jaar
Gewenst bedrag per keer *   €
Rekeningnummer (IBAN) *  (machtiging bank- of girorekening)
 

U wenst te doneren aan...