Pastoraal Plan Bisdom Lodwar Kenia (2008-2010)

 

Kaart (Google Maps) weergeven>>


Bisdom Lodwar

Het bisdom Lodwar ligt in de zogeheten Turkana district in het noorwestelijk deel van Kenia en bestrijkt ruim 77.000 vierkante kilometer. De bevolking telt ruim 500.000 mensen, het merendeel nomaden. Hun voornaamste inkomsten bron is het houden van vee, kamelen, schapen en ezels. De afgelopen jaren gaan steeds meer mensen zich in dorpen vestigen, vooral langs de riveren. Zij leven voornamelijk van de visserij en landbouw. Een aantal van hen vindt werk als dagloner.

Het leven in dit gebied is hard. Voortdurend worden zij geconfronteerd met de uitdagingen die samenhangen met de jaarlijkse terugkerende droogte en voedseltekorten. Heel veel mensen lijden aan ondervoeding en het gebrek aan (drink)water. Industrie is er niet. De infrastructuur van de regio is gebrekkig: slechte tot zeer slechte wegen, een sterk onderontwikkeld communicatie netwerk. Langs de grens is het zeer onveilig.

Uit een onderzoek van het UNDP (2005) blijkt dat door armoede 27,5% van alle kinderen onder de 5 jaar een ondergewicht hebben. Slechts 33,5% van alle kinderen toegang hebben tot lager onderwijs(onder- en middenbouw), 2,8% bovenbouw en 1,5% middelbaar onderwjis. Van alle volwassenen kan 55,3% niet lezen of schrijven. Bij de vrouwen is dit percentage zelfs 80%! Meer dan de helft van de bevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater en slechts 25% kan enigszins rekenen op een bepaalde vorm van gezondheidszorg. Meer dan 94% van de mensen heeft geen werk.

Het katholieke Bisdom Lodwar heeft de afgelopen 40 jaar zich ingezet voor de ontwikkeling van mensen in deze streek (evangelisatie en sociale/maatschappelijke ontwikkelingswerk). Via de parochies kan men de mensen goed bereiken. Er wordt veel aandacht besteed aan de opleiding van kaderleden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de vele projecten. Zo is over de jaren heen een sterk netwerk ontstaan die op allerlei fronten actief is. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat het bisdom door de bevolking gezien (en gewaardeerd) wordt als geloofwaardige instelling op wie gerekend kan en mag worden.

Het diocees telt 24 parochies en meer dan 300 buitenstaties. Het bisdom heeft een speciale afdeling voor de nomaden die als werkgebied het gehele Turkana District heeft. Er is een nauwe samenwerking met locale en internationale hulporganisaties (NGO's).

In 2007 heeft het Bisdom Lodwar een nieuw pastoraal plan opgesteld voor de komende drie jaar (tot 2010). De belangrijkste doelstellingen die in het plan zijn opgenomen zijn: evangelisatie, onderwijs, gezondheidszorg, speciaal onderwijs en bejaardenzorg.
Hier kunt u het complete projectbeschrijving downloaden.