Kinderadoptie Programma

Sponsoring kinderen in de Missie

Kinderen zijn kwetsbaar. Door armoede, beperkt onderwijs, slechte gezondheidszorg en politieke onrust groeien kinderen in het zuiden op in omstandigheden die je geen kind toewenst. Om deze kinderen te helpen biedt het Missiebureau Roermond een adoptieprogramma aan.

- Voor € 20,- per maand kunt u een kind financieel adopteren.

- Uw bijdrage wordt volledig gebruikt voor opvoeding en onderwijs van dit kind.

- U ontvangt persoonlijke gegevens over ‘uw‘ adoptiekind en eens per jaar een rapportage.

- Het adoptieprogramma loopt door tot het moment waarop de kinderen op eigen benen kunnen staan (ca. 12 jaar) of tot het moment waarop u tot beeindiging beslist. In sommige landen wordt ook een kind, dat het voortgezet onderwijs volgt, gesteund of oudere kinderen die pas op latere leeftijd naar school zijn gegaan. Dit geldt ondermeer voor de kinderen uit Cambodja en Oeganda.

- Landen waar het adoptieprogramma actief is, zijn: Brazilie, Cambodja, India, Indonesie, Oeganda en Pakistan.

- Uw bijdrage is bij de belasting aftrekbaar. Wij verstrekken graag inlichtingen daaromtrent of ga naar schenken.

- Het contact verloopt via de Adoptieafdeling van het Missieburo.

Collectief

Het is ook mogelijk om het kinderadoptieproject in het algemeen of éénmalig te steunen. Uw bijdrage komt dan ten goede aan het kindertehuis en niet aan één specifiek kind. De hoogte van die bijdrage kun u zelf invullen. Ook kunnen groepen, scholen of bedrijven één of meer kinderen adopteren.

Wilt u een kind sponsoren? Wilt u ook een "adoptieouder" worden en aan de verzorgng van een kind bijdragen? Wilt u helpen om een kind naar school te laten gaan? Neem dan contact met ons op. Mevrouw Eda Banens-Effendi, één van onze vrijwilligsters, zal u graag te woord staan. Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken op nummer 0475-386856. U kunt ook het onderstaande formulier invullen en naar ons vezenden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Geef een kind een toekomst!

Vraagt u zich af of een dergelijk sponsorprogramma wel helpt? Klik dan hier>>
 
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager: *
Voorletters * + tussenvoegsel:  
Geslacht: Man  Vrouw
Straat + huisnummer: *  
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoon: *
Email: *
Geboortedatum: *

Sponsorvorm
Ik kies voor:
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Jongen   Meisje   Geen voorkeur
Mijn voorkeur gaat uit naar:  Brazilie   Cambodja   Chili   India
 Indonesie   Oeganda   Pakistan
Ik ben al sponsor:

Kinderadoptie
Ik wil eenmalig doneren per online iDeal betaling
Hoeveel wilt u doneren? *   €
Ik wil structureel doneren
Hoe vaak wilt u doneren?  eenmalig   per maand   per kwartaal   per half jaar   per jaar
Gewenst bedrag (per keer)   €
Hoe wilt u betalen  Automatische Incasso    Acceptgiro
Rekeningnummer (IBAN)  (machtiging bank- of girorekening)

Overig
Aanleiding bezoek site: via  advertentie   folder
 kennissen   informatiedag   anders
Anders, namelijk: