Studentenflat/hostel Cape Coast Ghana

Het eerste project, dat via het Mgr. Feronfonds is gerealiseerd, is de bouw van een studentenflat (hostel) bij de universiteit van Cape Coast. De huisvesting van studenten is lange tijd een groot probleem in deze streek. Studenten komen uit alle delen van Ghana. Sommige studenten kunnen bij familier logeren, maar het merendeel moet zelf onderdak zoeken. Vaak komen zij bij verhuurders die zoveel mogelijk winst willen maken. De huur is dan nauwelijks op te brengen. Het Aartsbisdom Cape Coast heeft dit probleem willen aanpakken, door zelf woongelegenheid aan de studenten te bieden. Via een lening van 275.000 heeft het aartsbisdom Cape Coast de benodigde geldmiddelen bijeen kunnen brengen om met de bouw een studentenflat kunnen beginnen. Na wat vertragingen in de bouw is de tudentenflat in oktober 2005 open gegaan.
Het is een gebouw met 48 kamers, die elk woonruimte biedt voor 4 studenten. De studenten betalen een huur, die een stuk lager is dan de huur bij particulieren. Zo worden studenten uit gezinnen met een laag inkomen gestimuleerd om te studeren aan deze universiteit omdat zij nu wel over betaalbare woonruimte kunnen beschikken.
In de studentenflat wonen nu 192 studenten, het maximale aantal dat ondergebracht kan worden!
Het Aartsbisdom Cape Coast is reeds begonnen met het terugbetalen van de verstrekte lening uit de opbrengsten van huur. Uit de beschikbare fondsen zullen nieuwe projecten worden "financierd".
Zijaanzicht wooncomplex voor de studenten. Vooraanzicht studentencomplex


Studeer- en leesruimte voor de studenten Woon-/slaapruimte voor vier studenten