Welkom op de site van Missieburo Roermond.

 •  

  Nieuws uit het Bisdom Roermond

  Nieuws uit het Bisdom Roermond  Klik hier >>

  Voor o.m.:
  Nieuws over activiteiten in het Bisdom Roermond,
  agenda's van de bisschop en hulp-bisschop en veel meer.
 •  

  De vierde nieuwsbrief van dit jaar!

  De vierde nieuwsbrief van dit jaar!
  De vierde nieuwsbrief van dit jaar is naar onze donateurs verstuurd. In deze nieuwsbrief treft u o.a. een update over St. Noa's Family in Oeganda aan. U kunt de nieuwsbrief hier downloaden>>.
 •  

  Bisschop uit Kerala bezocht Missiebureau


  Een paar weken geleden vond er een vreselijke overstroming plaats in Kerala, een deelstaat met een grotendeels christelijke bevolking in het zuidwesten van India. Meer dan 400 mensen zijn omgekomen en meer dan een miljoen mensen werden door deze ramp dakloos. Afgelopen weken is er in diverse parochies in het bisdom Roermond gecollecteerd voor Kerala. Lees meer
 •  

  Inzamelingsactie voor Kerala


  De zuidelijke deelstaat in India is afgelopen week zwaar getroffen door overstromingen. Alle parochies in Limburg worden opgeroepen om een van de komende weekeinden een extra collecte voor de slachtoffers in Kerala te houden.
  Lees meer
 •  

  Het Missieburo zoekt nieuwe 'adoptieouders'!

  Het Missieburo zoekt nieuwe 'adoptieouders'!

  Kinderen zijn kwetsbaar. Dat weten wij allemaal, zeker in Nederland waar wij gelukkig heel veel voorzieningen hebben voor deze groep. Helaas is dit niet overal het geval.
  Via het adoptieprogramma>> kunnen kinderen in verschillen missielanden opgroeien zonder zich al te veel zorgen te maken voor de dag van morgen. Zij kunnen rekenen op een goede gezondheidzorg, dat zij goed onderwijs kunnen volgen en dat zij elke dag niet met honger naar bed hoeven. Als zij geen thuis hebben, dan worden ze opgenomen in een weeshuis, maar het streven is de kinderen te houden in een normale gezinsomgeving, bij de ouders of familie. Kortom, zij kunnen weer kind zijn. Wilt u ons helpen? Kijk dan hier>>  
  Hier één van de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen van onze adoptieouders/sponsoren: klik hier>>
 •  

  Laudato Si

  Laudato Si

  De Nederlandse vertaling van de tweede encycliek van Z.H. Paus Franciscus, "Laudato Si" is uit. Voor het eerst heeft een paus dit medium gewijd aan de ecologie. De aanleiding daarvoor was de alarmerende berichtgeving over de impact van de klimaatverandering.
  Neem ook een kijkje op de speciale website van de KNR (www.laudato-si.nl).
  Special van de Missionaire Agenda klik hier>> en bijbehorende handreiking klik hier>>
  Verslag studiedag Dekenaal Missionair Beraad Heerlen 'Kerk en Duurzaamheid.' klik hier>>
 •  

  Misericordiae vultus

  Misericordiae vultus

  'Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden.'
  Bul met de afkondiging van het buitengewoon jubileum van de Barmhartigheid. Voor de volledige tekst klik hier>>
 •  

  Handleiding voor missionaire groepen

  Handleiding voor missionaire groepen


  De Dienst Missie en Missionaire Vorming van het Bisdom Roermond geeft een handleiding voor missionaire groepen uit. De Limburgse parochies en groepen hebben deze reeds ontvangen. Om dit document te downloaden, klik hier>>. 

  Het beleidsplan van de Dienst Missie en Missionaire Vorming van het Bisdom Roermond, waartoe het Missieburo Roermond en het Missiesecretariaat behoren, kan hier>> gedownload worden. Vanzelsprekend kun u altijd contact met ons opnemen!
 •  

  Vastenactie 2018

  Vastenactie 2018  Voorlopige cijfers Vastenactie Campagne Bisdom Roermond zijn bekend!
  Opbrengsten tot en met 31 mei: klik hier>>