Welkom op de site van Missieburo Roermond.

 •  

  Nieuws uit het Bisdom Roermond

  Nieuws uit het Bisdom Roermond
  Klik hier >>

  Voor o.m.:
  Nieuws over activiteiten in het Bisdom Roermond,
  agenda's van de bisschop en hulp-bisschop en veel meer.
 •  

  Uitzending RKK over de Missie

  Uitzending RKK over de Missie
  Een verhaal over missionarissen..>> Katholiek Nederland TV (Uit de serie 'Adieu RKK'). Speciale uitzending met een terugblik op de RKK-programma's die over missie gaan.
 •  

  Het Missieburo is op zoek naar nieuwe 'adoptieouders'!

  Het Missieburo is op zoek naar nieuwe 'adoptieouders'!
  Kinderen zijn kwetsbaar. Dat weten wij allemaal, zeker in Nederland waar wij gelukkig heel veel voorzieningen hebben voor deze groep. Helaas is dit niet overal het geval.
  Via het adoptieprogramma kunnen kinderen in verschillen missielanden opgroeien zonder zich al te veel zorgen te maken voor de dag van morgen. Zij kunnen rekenen op een goede gezondheidzorg, dat zij goed onderwijs kunnen volgen en dat zij elke dag niet met honger naar bed hoeven. Als zij geen thuis hebben, dan worden ze opgenomen in een weeshuis, maar het streven is de kinderen te houden in een normale gezinsomgeving, bij de ouders of familie. Kortom, zij kunnen weer kind zijn. Wilt u ons helpen? Kijk dan hier>>  
  Hier één van de vele reacties die wij hebben mogen ontvangen van onze adoptieouders/sponsoren: klik hier>>
 •  

  Laudato Si

  Laudato Si
  De Nederlandse vertaling van de tweede encycliek van Z.H. Paus Franciscus, "Laudato Si" is uit. Voor het eerst heeft een paus dit medium gewijd aan de ecologie. De aanleiding daarvoor was de alarmerende berichtgeving over de impact van de klimaatverandering.
  Neem ook een kijkje op de speciale website van de KNR (www.laudato-si.nl).
  Special van de Missionaire Agenda klik hier>> en bijbehorende handreiking klik hier>>
  Verslag studiedag Dekenaal Missionair Beraad Heerlen 'Kerk en Duurzaamheid.' klik hier>>
 •  

  Misericordiae vultus

  Misericordiae vultus
  'Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit woord zijn samenvatting te vinden.'
  Bul met de afkondiging van het buitengewoon jubileum van de Barmhartigheid. Voor de volledige tekst klik hier>>
 •  

  Handleiding voor missionaire groepen

  Handleiding voor missionaire groepen
  De Dienst Missie en Missionaire Vorming van het Bisdom Roermond geeft een handleiding voor missionaire groepen uit. De Limburgse parochies en groepen hebben deze reeds ontvangen. Om dit document te downloaden, klik hier>>. 

  Het beleidsplan van de Dienst Missie en Missionaire Vorming van het Bisdom Roermond, waartoe het Missieburo Roermond en het Missiesecretariaat behoren, kan hier>> gedownload worden. Vanzelsprekend kun u altijd contact met ons opnemen!
 •  

  Collectenrooster Nederland

  Collectenrooster Nederland
  Het Collectenrooster vastgesteld door de R.K. Kerkprovincie voor 2015 kunt u hier vinden >> 
  en voor 2016 kunt u hier vinden>>

  Het Collectenrooster van het CBF kunt u hier vinden>>
 •  

  Definitieve cijfers Vastenaktie Bisdom Roermond 2015

  Definitieve cijfers Vastenaktie Bisdom Roermond 2015
  De definitievee cijfers van de Vastenaktie Campagne 2015 in het Bisdom Roermond.
  Voor de overzichten per dekenaat klik hier>>
 •  

  Voorlopige opbrengst Vastenaktie Bisdom Roermond 2016

  Voorlopige opbrengst Vastenaktie Bisdom Roermond 2016
  De voorlopige cijfers van Vastenactie 2016 zijn bekend. Voor een overzicht klik hier>>